Odvoz odpadních vod


Zabýváme se odvozem a likvidací odpadních vod, vývozem žump, septiků,čištění lapolů a čističek odpadních vod .

Zajišťujeme

• odvoz fekálií
• přepravu odpadních vod s likvidací
na ČOV Sviadnov.

Termín a podrobnosti zakázky je možno dohodnout na tel.čísle: 608 100 059